Veiligheidsonderzoek

Als medewerker bij Defensie kun je in aanraking komen met vertrouwelijke informatie en systemen of op beveiligde locaties komen. Daarom is een veiligheidsonderzoek vaak onderdeel van de sollicitatieprocedure. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voert het veiligheidsonderzoek uit. In het onderzoek wordt onder meer nagegaan of je met justitie in aanraking bent geweest en of je je bezighoudt met activiteiten die de veiligheid van de Staat zouden kunnen schaden.

Indien uit het veiligheidsonderzoek geen bezwaren naar voren komen tegen je aanstelling, zal de minister van Defensie een zogeheten ‘Verklaring van geen bezwaar’ afgeven. Daarmee is je veiligheidsonderzoek met goed resultaat afgerond, en staat niets je meer in de weg voor een mooie loopbaan bij Defensie.

Stappen veiligheidsonderzoek
Doet de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) een veiligheidsonderzoek naar u omdat u een vertrouwensfunctie krijgt? Dan geeft u altijd eerst schriftelijk toestemming. U vult een formulier met vragen in dat u aan uw (toekomstige) werkgever geeft. Die vragen gaan onder meer over uw burgerlijke staat, uw partner en familierelaties. Maar ook over uw justitiële gegevens, persoonlijke gedragingen, woonplaats en financiële situatie. De MIVD kijkt vooral of u voldoende integer en in alle gevallen betrouwbaar bent.

Uitslag veiligheidsonderzoek
Na ongeveer 8 weken krijgt de opdrachtgever de uitslag van uw onderzoek. De minister van Defensie kan weigeren u een verklaring van geen bezwaar (VGB) te geven. Bijvoorbeeld omdat:

- u (of uw partner) in het verleden veroordeeld bent voor bepaalde zaken;
- u (of uw partner) ernstige financiële problemen heeft;
- u (of uw partner) verslaafd bent aan alcohol, drugs of gokken;
- u (of uw partner) lid bent van een criminele of terroristische organisatie of deze steunt;
- u (of uw partner) lange tijd in het buitenland bent geweest en de MIVD geen gegevens over – die periode kan controleren;
- er andere omstandigheden of gedragingen zijn waardoor u niet in alle gevallen uw functie trouw kunt uitvoeren.

Bent u het niet eens met de uitslag?  Dan kunt u binnen 10 werkdagen schriftelijk uw mening geven. Krijgt u alsnog geen VGB? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Geldigheidsduur veiligheidsonderzoek
De uitslag van uw veiligheidsonderzoek is  in principe 5 jaar geldig. Door omstandigheden kan er eerder een nieuw veiligheidsonderzoek volgen. Bijvoorbeeld als u een nieuwe partner krijgt of bij een veroordeling.

Met de toestemming voor uw eerste screening geeft u automatisch toestemming voor nieuwe onderzoeken. Bij een nieuwe functie met een ander veiligheidsmachtigingsniveau moet u opnieuw schriftelijk toestemming voor het veiligheidsonderzoek geven.