Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een veiligheidsonderzoek en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?
Een veiligheidsonderzoek is diepgaander dan een onderzoek voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) waaruit blijkt dat je geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van VenJ raadpleegt voor deze verklaring alleen het Justitieel Documentatiesysteem. Ze gebruikt geen andere bronnen. In het Justitieel Documentatiesysteem staat onder andere of je een strafblad heeft.

Moet ik een uniform aan als ik bij Defensie ga werken?
Nee, het uniform geldt alleen voor militairen. Het is wel mogelijk dat je beschermende kleding moet dragen tijdens je werk.

Wat is het verschil tussen een militair en een burgermedewerker?
Er zijn twee grote verschillen tussen militairen en burgermedewerkers. Het eerste grote verschil is dat militairen een uniform dragen en burgermedewerkers niet. Verder kan een militair uitgezonden worden en een burgermedewerker niet. Bij sommige burger functies is het mogelijk dat je naar het buitenland gaat om werk uit te voeren, maar dit is altijd in overleg met de medewerker.

Ik hoor allerlei berichten over bezuinigingen bij Defensie. Hoe zit dat met de openstaande vacatures?
Je bent geïnteresseerd in een van de functies bij de Main Support Base. En misschien heb je gehoord over bezuinigingen bij Defensie.

Het klopt dat Defensie moet inkrimpen en dat sommige taken anders worden ingericht. Om de krijgsmacht in de toekomst operationeel houden, is het noodzakelijk dat er nieuwe mensen de organisatie binnen komen. Dat betekent nog steeds dat er belangrijk werk te verrichten is en dat er regelmatig functies vrijkomen. Daarnaast is werving nodig om een juiste mix te houden tussen ervaren en minder ervaren collega’s, jong en oud. Solliciteren heeft dus zeker zin!

Word is gekeurd als ik als burger solliciteer?
Als burgermedewerker word je niet, zoals wel bij militairen, gekeurd. Als sollicitant hoef je dus ook niet onder een bepaalde leeftijd te zitten om in aanmerking te komen voor een functie bij de Main Support Base.

Is het mogelijk om een open sollicitatie te sturen?
Staat er geen passende functie voor je op de website? Dan kun je altijd een open sollicitatie sturen. Stuur een brief en CV naar Vliegbasiswoensdrecht.Vacatures@mindef.nl.