Stages

Bij Main Support Base Vliegbasis Woensdrecht coördineert het bureau Arbeidsmarktbenadering de aanvragen en plaatsingen van stagiaires. Het gaat hierbij om Beroepsopleidende Leerweg (BOL) stages (vanaf 3 maanden tot 3 jaar). Hieronder vallen meeloopstage en de afstudeerstage (100 dagen) op alle niveaus zoals MBO, HBO en WO. Daarnaast faciliteert het bureau stages voor VeVa (Veiligheid en Vakmanschap)

De Main Support Base biedt stageplaatsen aan voor uiteenlopende opleidingen: van logistiek medewerker tot vliegtuigonderhoud, van secretarieel-administratief tot mechatronica.

Er zijn stage mogelijkheden op de locaties verschillende locaties van het Logistiek Centrum Woensdrecht en bij de Koninklijke Militaire School Luchtmacht in Woensdrecht.

Hoe?

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats laat je je gegevens achter in de stagebank op www.werkenbijdefensie.nl/stagebank. Je aanvraag wordt afgestemd met de beschikbare stageplaatsen binnen de afdeling. Deze aanvraag moet ruim voor aanvang van de stageperiode binnen zijn, omdat er door Defensie vooraf een veiligheidsonderzoek kan worden uitgevoerd. Ook vragen we naar een `Verklaring Omtrent Gedrag` van de Gemeente waar je staat ingeschreven.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij één van de stage coördinatoren van bureau Arbeidsmarktbenadering.

E-mail: stagevliegbasiswoensdrecht@mindef.nl

Arbeidsmarktbenadering
E-mail: vliegbasiswoensdrecht.vacatures@mindef.nl

Bezoekadres: Vliegbasis Woensdrecht
Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide
Postbus 77, 4639 AB Hoogerheide