Overdracht onderhoud Cougar

Gisteren heeft het 980 squadron het Base Maintenance onderhoud van de Cougar Helikopter overgedragen aan Program Management Cougar.

Kolonel Foppen, Hoofd O&l: ,, Dit is wat mij betreft een dag met gemengde gevoelens, het is nooit leuk om afscheid te moeten nemen van een taak waar jullie met z’n allen de afgelopen jaren veel energie en effort in hebben gestoken. Maar het is niet anders; er is met de aflevering van tailnr s-453 bij 980 sq een einde gekomen aan de base maintenance taak voor de cougar.’’

Terugblik
De besluitvorming rond de Cougar is de afgelopen jaren zeer grillig verlopen. In 2011 werd door de minister van Defensie aangegeven dat er tijdens operationele inzet grote behoefte is aan helikoptercapaciteit. Desondanks is besloten om de 17 Cougars af te stoten vooruitlopend op de invoering van de NH-90 helikopter. In de daaropvolgende Maatregelennota is vervolgens aangegeven dat van het type Cougar helikopter drie toestellen en vier bemanningen gehandhaafd moesten blijven totdat voldoende NH-90 helikopters waren ingevoerd en operationeel inzetbaar voor SAR taken. In 2013 is het Base Maintenance voor de Cougar van DHC 930 squadron overgedragen naar het LCW, 980 squadron. Dit als onderdeel van het strategische besluit om al het hoger onderhoud binnen CLSK bij het LCW onder te brengen. In 2014 werd in het Haagse een aanvullend gat in de helikopter capaciteit geconstateerd. Dat leidde begin 2015 tot besluiten van de CDS om langer door te vliegen met 12 toestellen. In september van 2015 was de aftrap van de reorganisatie van de Cougar keten, met daarbij de intentie om het Base Maintenance uit te besteden. ,,Deze opsomming van beslissingen heeft de afgelopen jaren onmiskenbaar bij jullie tot veel onduidelijkheid en onzekerheid geleid. Daarom is het des te bijzonder dat het 980 squadron in goede samenwerking met 300 squadron en PM de Base Maintenance taken tot het laatst toe op een goede wijze heeft uitgevoerd en met een hoogstaande kwaliteit’’, aldus kolonel Foppen.

Hoe nu verder?
Vanwege het vooruitzicht dat de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel een issue gaat worden is het besluit genomen om het BMX Cougar in zijn totaliteit uit te besteden en het huidige bestand met name te laten richten op het LMX binnen het 300 squadron. Momenteel is er een eerste contract door PM met Airbus Helikopters afgesloten voor 2+2 fases die momenteel in Kassel Duitsland worden uitgevoerd. Daarnaast is PM bezig om het Base Maintenance vanaf 2018 op de markt te zetten in 1 contact tot en met End of Life van de Cougar (+/- 2023). De verwachting is dat medio dit jaar het contract gegund zal worden en het onderhoud in de regio Woensdrecht door een private partij zal worden uitgevoerd. Door de uitbesteding van het BMX worden wij in staat gesteld om al het kundig en ervaren Cougar personeel in te zetten binnen het 300 sqn zodat wij van de beschikbare vloot ook een inzetbare vloot kunnen maken teneinde onze opgedragen taken te kunnen uitvoeren. Uiteindelijk doen wij het hiervoor’’ geeft Lt Kol Joannes, Programma Manager Cougar, aan.

Na de geschetste turbulente periode staat de Cougar wederom voor diverse uitdagingen. Maar gezien de getoonde inzet, gedrevenheid en flexibiliteit van de keten ben ik ervan overtuigd dat wij wederom gezamenlijk de klus gaan klaren. De Cougar heeft namelijk toekomst en wij gaan dit als Cougar keten mogelijk maken” aldus LtKol Joannes.