Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Luchtmacht
De Koninklijke Luchtmacht is een modern en technologisch krijgsmachtdeel dat veiligheid biedt vanuit de lucht. Ze doet dat waar en wanneer de Nederlandse samenleving hier behoefte aan heeft. Tijdens opleidingen en oefeningen, maar ook bij inzet in Nederland of elders in de wereld. In samenwerking met civiele partners geeft de luchtmacht invulling aan nationale ondersteuning bij calamiteiten. Met haar internationale bondgenoten en andere krijgsmachtdelen draagt de luchtmacht bij aan het versterken van de internationale rechtsorde. Teamwork van de luchtmacht professional is daarbij de sleutel tot succes.

Voornaam: William
Rang: Kapitein
Leeftijd: 28 jaar
Functie: F-16-vlieger
“Ik draai als F-16-vlieger diensten voor de Quick Reaction Alert (QRA). Ik sta gedurende een QRA-dienst stand-by. Op dat moment ben ik verantwoordelijk voor de bescherming van Nederland tegen alle dreiging vanuit de lucht. Als er bijvoorbeeld geen radiocontact met een vliegtuig kan worden gemaakt, of bij een mogelijke vliegtuigkaping, kom ik meteen in actie. Het betekent soms dat ik binnen 15 minuten vanuit slaapstand op volle snelheid in de lucht hang. Eenmaal in de lucht ben je tijdens een inzet de enige die in geval van nood iets kan doen. We hebben de wapens om indringers in het uiterste geval neer te halen. We zijn op alles voorbereid.”

In het relatief korte bestaan heeft het luchtwapen een prominente positie binnen de krijgsmacht verworven. Met wapensystemen domineert de Luchtmacht het luchtruim en creëert vrijheid van handelen voor operaties vanuit de lucht, te land en ter zee. Het draagt bij op bewakings-, verkennings-, transport-, gevechts- en gevecht ondersteunend gebied. Het evacueren van Nederlanders uit conflictgebieden, het permanent stand-by staan voor de bescherming van het Nederlandse luchtruim, het transporteren van hulpgoederen naar het buitenland en het blussen van bosbranden zijn concrete voorbeelden van inzet.